ازن ژنراتور چیست و چگونه کار میکند؟


ازن ملکول سه اتمی اکسیژن است که در جو زمین از طریق برخورد اشعه ماوراء بنفش خورشید یا رعد و برق به اکسیژن هوا تولید می شود. به وسیله دستگاه دستگاه ازن ژنراتور نیز میتوانیم این گاز را از اکسیژن هوا تولید کنیم. ملکول ازن بسیار ناپایدار است و به سرعت واکنش می‌دهد و میتواند هر نوع میکروارگانیزمی مثل ویروس، قارچ و باکتری را اکسید کند و آن را از بین ببرد. به همین دلیل ازن یکی از قوی‌ترین مواد استریل­ کننده تجاری در جهان است.

این ویژگی ازن باعث شده که از آن به عنوان ماده‌ای برای تصفیه در زمینه‌های مختلفی چون تصفیه فاضلاب شهری، تهیه آب آشامیدنی، صنایع غذایی، صنایع کاغذ و نساجی استفاده شود. مهم­ترین فایده ازن ویژگی تمیز بودن آن است، زیرا مواد را اکسید می‌کند بطوریکه تقریبا محصول جانبی تولید نمی‌کند.

مورد اعتماد بهترین ها هستیم