ازن ژنراتور AW1500 – AW3000

توضیحات

مدل گرماژ (g/h) غلظت (g/m3) توان (w) خوراک دبی خوراک (l/min) سیال خنک کن دبی سیال (l/min) دمای سیال (°C) وزن (kg) ابعاد (cm)
AW2000 2000 20-25 32000 هوا 1600 آب 240 5-20 750 60*220*180