ازن ژنراتور AW500 – AW1000

توضیحات

مدل گرماژ (g/h) غلظت (g/m3) توان (w) خوراک دبی خوراک (l/min) سیال خنک کن دبی سیال (l/min) دمای سیال (°C) وزن (kg) ابعاد (cm)
AW500 500 20-25 8000 هوا 400 آب 60 5-20 300 60*200*140
AW1000 1000 20-25 16000 هوا 800 آب 120 5-20 450 60*200*160