ازن ژنراتور OA10 – OA20

توضیحات

مدل گرماژ (g/h) غلظت (g/m3) توان (w) خوراک دبی خوراک (l/min) سیال خنک کن دبی سیال (l/min) دمای سیال (°C) وزن (kg) ابعاد (cm)
OA10 10 50-60 100 اکسیژن 3 هوا 5 23*18*50
OA20 20 50-60 200 اکسیژن 6 هوا 10 32*25*55