ازن ژنراتور OW1500 – OW3000

توضیحات

مدل گرماژ (g/h) غلظت (g/m3) توان (w) خوراک دبی خوراک (l/min) سیال خنک کن دبی سیال (l/min) دمای سیال (°C) وزن (kg) ابعاد (cm)
OW2000 2000 100-120 16000 اکسیژن 340 آب 120 5-20 750 60*220*180
OW3000 3000 100-120 24000 اکسیژن 510 آب 180 5-20 1000 120*180*180