ازن ژنراتور OW30 – OW200

توضیحات

مدل گرماژ (g/h) غلظت (g/m3) توان (w) خوراک دبی خوراک (l/min) سیال خنک کن دبی سیال (l/min) دمای سیال (°C) وزن (kg) ابعاد (cm)
OW30 30 80-100 285 اکسیژن 6 آب 2 5-20 30 40*30*70
OW60 60 80-100 600 اکسیژن 1 آب 4 5-20 45 50*40*90
OW100 100 80-100 1000 اکسیژن 18 آب 7 5-20 75 60*60*112
OW200 200 80-100 2000 اکسیژن 35 آب 14 50-20 155 60*100*112