ازن ژنراتور OW500 – OW1000

توضیحات

مدل گرماژ (g/h) غلظت (g/m3) توان (w) خوراک دبی خوراک (l/min) سیال خنک کن دبی سیال (l/min) دمای سیال (°C) وزن (kg) ابعاد (cm)
OW500 500 80-100 4500 اکسیژن 100 آب 34 5-20 300 60*200*140
OW1000 1000 100-120 8000 اکسیژن 170 آب 60 5-20 450 60*200*160