استفاده از ازن در ضدعفونی آب مورد نیاز برای واکسیناسیون مرغ و جوجه

fatemeh عضو سایت asked 9 ماه ago

مزیت استفاده از ازن در ضدعفونی آب مورد نیاز برای واکسیناسیون مرغ و جوجه چیست؟

1 Answers
fatemeh عضو سایت answered 9 ماه ago

اين روش جزء تکنولوژي هاي روز دنيا براي بهبود آب مصرفي اين صنايع است. در اين روشِ ضد عفوني کردن آب مرغداري هيچ ماده شيميايي در آب باقي نمي ماند و باعث بروز حالت ژلاتيني شدن واکسن در آب خوراکي جوجه ها و مرغ ها نمي شود. این روش، مکانيسم اثر داروها ازجمله آنتي بيوتيک و الکتروليت ها را کاهش نداده و باعث جذب بهتر مواد مکمل به طيور مي گردد.
از سوی دیگر، مصرف واكسن ها را غالباً در آب آشاميدني تجويز مي كنند؛ ولي بايد توجه داشت كه هر گونه مواد ضدعفوني كننده در آب، واكسن هاي زنده را بي اثر مي كند، لذا به آبي كه داراي بقاياي مواد ضدعفوني كننده است نبايد واكسن افزوده شود. با ضدعفوني كردن آب با ازن با توجه به نيمه عمر كوتاه ازن پس از ۲۵ دقيقه، مي توان واكسن هاي زنده را به آب افزود. ضمن اينكه در اين شرايط (با افزايش DO آب) مرغ رغبت بيشتري براي خوردن آب داشته و  مي توان از موفقيت واكسيناسيون اطمينان حاصل كرد.