استفاده از ازن در ضدعفونی اتاق گاز تخم مرغ

fatemeh عضو سایت asked 9 ماه ago

مزایای استفاده از ازن در ضدعفونی اتاق دود تخم مرغ نسبت به سایر ضدعفونی کننده ها چیست؟

1 Answers
fatemeh عضو سایت answered 9 ماه ago

 

  1. طيف اثر بخشي ازن بسيار وسيع و بر روي باکتري، ويروس، قارچ، تک ياخته، جلبک، کپک، مخمر، سخت پوستان، کيست و اسپور ميکروارگانيسم ها مؤثر است.
  2. قدرت اکسيداسيون و ضدعفوني کردن ازن، ۵۰ بار بيشتر از پرمنگنات پتاسيم است.
  3. نيمه عمر ازن بسيار کوتاه و در دماهاي پايين تأثير و ماندگاري ازن به مراتب بيشتر است؛ لذا ديگر نيازي به گرم کردن اتاق گاز مطابق با روش هاي معمول نيست .
  4. ازن، باقي مانده مضري از خود به جاي نمي گذارد و ضمن آنکه هر گونه بوي نامطبوعي را نيز از بين مي برد. از نظر ايمني پرسنل نيز، مشکلي ايجاد نخواهد کرد .
  5. با صرف يک هزينه ثابت، ازن در همان محل توليد و مصرف شده؛ لذا مانند کلر نيازي به خريد، حمل و نقل، انبارداري و هيچ گونه ماده مصرفي ندارد .
  6. جوجه درآوري در دستگاه انکوباتور ارتباط مستقيم باچند فاکتور مهم دارد، ازجمله، قدرت جوجه درآوري تخم مرغ ها و مشکل آلودگي و بار ميکروبي سطح تخم مرغ. در اين زمينه کشورهاي صنعتي درصدد برآمده اند که از ماده بي خطرتري نسبت به فرمالدئيد استفاده کنند که ازن جایگزین مناسبی است.
  7. ضدعفوني اتاق هاي ستر و هچر:به دليل حساسيت بالای جوجه و نداشتن پر و ضعيف بودن آن، استفاده از ازن مطمئن ترين راه براي پيشگيري از وقوع بسياري از بيماري هاست.
  8. ازن علاوه بر استريل نمودن کامل سطح تخم مرغ ها موجبات جلوگيري از انتشار آلودگي به مابقي تخم مرغ ها را نيز فراهم می کند و همچنين حذف بو را نيز در بردارد.