استفاده از دستگاه اکسیژن ساز و ازن ساز برای پرورش ماهی

fatemeh عضو سایت asked 10 ماه ago

زمانیکه از دستگاه اکسیژن ساز برای هوادهی به استخر پرورش ماهی استفاده می شود، چه نیازی به ازن ساز هست؟

1 Answers
fatemeh عضو سایت answered 10 ماه ago

اکسیژن رسانی به آبزیان برای رشد و پرورش بهتر و کاهش تلفات آنها ضروری و واضح است و با استفاده از دستگاه اکسیژن ساز و رساندن اکسیژن خالص می توان به رشد بهتر آبزیان کمک کرد. اما وجود اکسیژن ساز دلیلی بر عدم نیاز به ازن نمی باشد. ازن برای تصفیه آب ورودی و به خصوص آب برگشتی به استخر استفاده می شود که می توان با استفاده از این روش مصرف آب را کاهش داده و همچنین با تصفیه آب میزان تراکم آبزیان را در هر استخر افزایش داد. لازم به ذکر است دستگاه های ازن زنراتور شمیم شریف دارای دستگاه اکسیژن ساز نیز هستند که می توان با گرفتن یک انشعاب اضافی از آن علاوه بر استفاده از اکسیژن ساز برای خوراک دستگاه ازن ژنراتور، یک انشعاب از اکسیژن خالص هم برای ورود به استخر پرورش آبزی گرفت تا اکسیژن رسانی بیشتر هم به داخل استخر صورت بگیرد. با استفاده از این پکیج شمیم شریف (ازن ساز بعلاوه اکسیژن ساز)، دیگر نیازی به دستگاه های هوادهی مرسوم نخواهد بود چون اکسیژن خالص وارد آب می شود و نیازی به هوادهی نیست.