تاثیر ازن روی بهره وری مزرعه پرورش ماهی

shamimsharif عضو سایت asked 1 سال ago

ایا ازن روی بهره وری محصول در مزارع پرورش ماهی کمک می کند؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 1 سال ago

بله – ازن به طور کلی با کاهش دوره زمانی رشد، وزن گیری سریعتر آبزیان، کاهش تلفات و کاهش مصرف داروها روی افزایش میزان بهره وری کمک می کند.