تغییر pH آب بر اثر استفاده از ازن

shamimsharif عضو سایت asked 1 سال ago

آیا ازن pH آب مزرعه پرورش ماهی را تغییر می دهد؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 1 سال ago

خیر- ازن تاثیری روی pH ندارد، اما pH تاثیر بسزایی در واکنش پذیری ازن دارد به طوری که در pH های بالا نرخ واکنش پذیری ازن بیشتر است.