جلوگیری از ایجاد بو در استخرهای شنا پس از استفاده از ازن

fatemeh عضو سایت asked 10 ماه ago

بعد از تصفیه آب استخر با ازن برای جلوگیری از ایجاد بو در استخرهای شنا چه کاری باید انجام داد؟

1 Answers
fatemeh عضو سایت answered 10 ماه ago

به طور کلی استفاده از ازن در تصفیه آب استخر نسبت به استفاده از کلر بهتر است و بوی بد کلر را نخواهد داشت. اما برای جلوگیری از ایجاد بو و حباب گاز در استخرهای شنا، پس از انجام تصفیه و پیش از اینکه آب درون لوله وارد استخر شود، آب ازن زده شده وارد یک تانک اخطلاط (میکسر تانک) می شود که اختلاط ازن با آب بصورت کامل انجام شود. درنتیجه ی اختلاط کامل ازن با آب، ازن بطور کامل مصرف می شود و بصورت حبابی نخواهد بود و بوی خاصی ایجاد نخواهد کرد. برای این منظور شرکت شمیم شریف پکیج های تزریق و اختلاط  را طراحی کرده است که می تواند برای رفع همیشگی بو در استخرها استفاده شود.