حذف جلبک با استفاده از ازن

shamimsharif عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا ازن به حذف جلبک در استخر پرورش ماهی کمک می کند؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 12 ماه ago

بله – ازن تخم جلبک ها را نابود می کند بنابراین نظافت دوره ای لجن کش ها به شدت کاهش می یابد.