دستگاه تصفیه انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 1 سال ago

آیا آماده آن در نمایندگی هایتان موجود است که بازدید و خرید کنیم

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 1 سال ago

پکیج آماده بصورت فوق، خیر هر پکیج متناسب با نوع و حجم فاضلاب طراحی و ساخته می شود. برای بازدید از پکیج در حال کار می توانید با تماس و هماهنگی با دفتر مرکزی توسعه فناوری شمیم شریف از پروژه های در حال کار این شرکت بازدید نمایید.