ذخیره سازی ازن

fatemeh عضو سایت asked 10 ماه ago

آیا می توان ازن را مانند کلر در داخل تانک ذخیره کرد و در فواصل زمانی استفاده کرد؟

1 Answers
fatemeh عضو سایت answered 10 ماه ago

ازن به شدت ناپایدار است و در مدت حدود ۲۰ ثانیه تبدیل به مولکول اکسیژن O2 می شود. بنابراین، ازن می بایست دائماً در یک مدت زمان کوتاه تولید شده و وارد آب استخر شود تا بتواند اثربخشی لازم در ضدعفونی را داشته باشد. در غیر اینصورت، احتمال رشد جلبک و خزه زیر تابش نور آفتاب و همچنین عدم از بین رفتن آلودگی های جدید که وارد آب استخر می شوند، بالا خواهد رفت. پس امکان ذخیره سازی ازن وجود ندارد چون ازن ناپایدار است و به همین علت است که دستگاه های ازن ژنراتور وجود دارند تا ازن را در محل مورد نظر تولید کند که در همان لحظه و همان محل مصرف شود.