ضد عفونی آب استخر پرورش ماهی با ازن

shamimsharif عضو سایت asked 1 سال ago

آیا امکان ضدعفونی آب برگشتی از مزرعه پرورش ماهی و استفاده مجدد از آن با استفاده از دستگاه ازن وجود دارد؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 1 سال ago

بله – بعد از خروجی آب مزرعه یک درام فیلتر جهت حذق مواد معلق و یک بیوفیلتر جهت حذف آمونیاک و در نهایت دستگاه ازن جهت ضدعفونی آب استفاده می شود. بدین ترتیب امکان برگشت آب وجود دارد.