قابلیت جابجایی دستگاه ازن ساز

shamimsharif عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا دستگاه ازن ژنراتور قابلیت جابه جایی دارد ؟

1 Answers
shamimsharif عضو سایت answered 12 ماه ago

بله، دستگاه به راحتی قابل حمل می باشد.