مضرات ازن

fatemeh عضو سایت asked 9 ماه ago

آیا ازن مضرر است؟

1 Answers
fatemeh عضو سایت answered 9 ماه ago

ازن در غلظت‌های بالا برای انسان در تنفس مضر است و موسساتی برای ماکزیمم غلظت قابل قبول آن مقادیری را گفته‌اند که این غلظت‌ها بیشتر از آستانه بویایی غلظت ازن است یعنی قبل از رسیدن به آن غلظت‌های مجاز، وجود ازن قابل تشخیص از لحاظ بو خواهد بود. هنگامی که افراد در مواجهه با غلظت بالای ازن قرار می‌گیرند ممکن است احساس خشکی در گلو و دهان، سرفه، سردرد و یا گرفتگی سینه کنند. علاوه‌ بر راه‌های پیشگیری و کنترل، بطور مثال می‌توان در جاهایی که ازن‌ساز در سایز بزرگ استفاده می‌شود، دستگاه‌هایی برای تخریب ازن مازاد نیز پیش بینی و تعبیه نمود. به همین دلیل به طور کلی برای جلوگیری از خطرساز شدن ازن رعایت نکات ایمنی که از سوی سازنده و نصب کننده دستگاه ها تاکید می شود، بسیار حائز اهمیت است.