shamimsharif عضو سایت 1 سال قبل

اکسیژن ساز در پرورش ماهی بهتر نتیجه می دهد یا دستگاه ازن ژنراتور ؟

1 پاسخ
shamimsharif عضو سایت 1 سال قبل

هر کدام کاربرد خاص خود را دارند، ازن ژنراتور برای ضدعفونی آب ورودی و آب برگشتی از استخرهای پرورش ماهی استفاده می شود ولی اکسیژن حاصل از اکسیژن ساز، سبب هضم و جذب غذا می شود و بنابراین اکسیژن می تواند ضریب تبدیل غذایی را بهبود ببخشید . با وجود اکسیژن کافی در آب می توان آبزی بیشتری در واحد سطح نگهداری کنید و بیشتر هم غذا بدهید در نتیجه تولید بیشتری در واحد سطح خواهید داشت . اکسیژن کافی در آب از سمی شدن آب به وسیله مواد دفعی آبزیان یا حتی موادی که از بیرون وارد آب می شوند می کاهد . اکسیژن در آب برای ماهی سلامتی و نشاط و رشد بیشتری به ارمغان می آورد .