پرسش های متداولدسته بندی: عمومینصب و راه اندازی دستگاه تصفیه انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

هزینه های نصب و راه اندازی این دستگاه چقدر است؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

هزینه های راه اندازی و بهره برداری این دستگاه ها به نسبت روش های متداول بسیار ناچیز است.