پرسش های متداولدسته بندی: عمومیهزینه های جاری دستگاه تصفیه انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

هزینه های جاری این روش چقدر است؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

با توجه به این که در این روش از مواد منعقد کننده شیمیایی به هیچ وجه استفاده نمی شود و فقط هزینه تعویض سالیانه الکترودها است که متناسب با آنالیز فاضلاب، ممکن است شش ماهه این تعویض انجام شود.