پرسش های متداولدسته بندی: عمومیتاثیر تصفیه به روش انعقاد الکتریکی روی BOD و اثر آنتی باکتریال
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی روی BOD هم اثر دارد وآنتی باکتریال است؟ یا چون انعقاد شیمیایی انجام می دهد، فقط روی COD اثر دارد؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی باعٍ کاهش BOD هم می شود.