پرسش های متداولدسته بندی: عمومیپکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی برای حذف روغن های قطبی یا رزین ها موثر است؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

هر نوع روغنی که در آب نامحلول باشد قابل حذف است