پرسش های متداولدسته بندی: عمومیتصفیه روغن قطبی و رزین
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی برای حذف روغن های قطبی یا رزین ها موثر است؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

روش تصفیه فاضلاب با استفاده از انعقاد الکتریکی قادر به جداسازی تمام مواد روغنی نا محلول در آب است.