پرسش های متداولدسته بندی: عمومیپکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

آیا بپکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی به عنوان پیش تصفیه استفاده می شود یا بعنوان روش اصلی تصفیه فاضلاب کاربرد دارد؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

متناسب با نوع فاضلاب می تواند به عنوان پیش تصفیه، تصفیه نهایی و یا به عنوان روش اصلی تصفیه انتخاب شود.