پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 1 سال ago

آیا بپکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی به عنوان پیش تصفیه استفاده می شود یا بعنوان روش اصلی تصفیه فاضلاب کاربرد دارد؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 1 سال ago

متناسب با نوع فاضلاب می تواند به عنوان پیش تصفیه، تصفیه نهایی و یا به عنوان روش اصلی تصفیه انتخاب شود.