پرسش های متداولدسته بندی: عمومیپکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی برای حذف فلزات سنگین و سمی موثر است؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

بله، این روش براحتی فلزات سنگین و سمی را حذف می کند.