پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 1 سال ago

آیا پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی برای حذف فلزات سنگین و سمی موثر است؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 1 سال ago

بله، این روش براحتی فلزات سنگین و سمی را حذف می کند.