پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 1 سال ago

در پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی حتماً بعد از انعقاد، شناورسازی صورت می گیرد یا ته نشینی هم داریم؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 1 سال ago

اول شناورسازی داریم سپس نه نشینی