پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

در پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی حتماً بعد از انعقاد، شناورسازی صورت می گیرد یا ته نشینی هم داریم؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

اول شناورسازی داریم سپس نه نشینی