پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 7 ماه ago

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی تا چه حجمی را تصفیه می کند؟ آیا برای واحد های بزرگ صنعتی با میزان ۵۰۰ متر مکعب ساعتی محدودیت دارد

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 7 ماه ago

برای این روش محدودیت ظرفیت نداریم و برای حجم های زیاد از راکتورهای مختلفی استفاده می کنیم.