پرسش های متداولدسته بندی: عمومیپکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی تا چه حجمی را تصفیه می کند؟ آیا برای واحد های بزرگ صنعتی با میزان 500 متر مکعب ساعتی محدودیت دارد

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

برای این روش محدودیت ظرفیت نداریم و برای حجم های زیاد از راکتورهای مختلفی استفاده می کنیم.