پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی تا چه حجمی را تصفیه می کند؟ آیا برای واحد های بزرگ صنعتی با میزان ۵۰۰ متر مکعب ساعتی محدودیت دارد

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

برای این روش محدودیت ظرفیت نداریم و برای حجم های زیاد از راکتورهای مختلفی استفاده می کنیم.