پرسش های متداولدسته بندی: عمومیکاربرد روش انعقاد الکتریکی
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

آیا تصفیه به روش انعقاد الکتریکی برای فاضلاب های مسکونی و بهداشتی قابل استفاده است؟

1 پاسخ
ezegordi عضو سایت 2 سال قبل

برای تصفیه فاضلاب های حاصل از شستشو(نظیر آشپزخانه، حمام و روشویی) موثر است اما برای تصفیه فاضلاب توالت از روش های دیگر استفاده می کنیم.