کاربرد روش انعقاد الکتریکی

ezegordi عضو سایت asked 12 ماه ago

آیا تصفیه به روش انعقاد الکتریکی برای فاضلاب های مسکونی و بهداشتی قابل استفاده است؟

1 Answers
ezegordi عضو سایت answered 12 ماه ago

برای تصفیه فاضلاب های حاصل از شستشو(نظیر آشپزخانه، حمام و روشویی) موثر است اما برای تصفیه فاضلاب توالت از روش های دیگر استفاده می کنیم.