تصفیه فاضلاب چرم سازی و دباغی

shamimsharifتصفیه فاضلاب صنعتی4 Comments

تصفیه فاضلاب دباغی-شمیم شریف

تعریف چرم سازی یا دباغی پوست فرآیند فیزیکی شیمیایی است که بر اثر اعمال فیزیکی و تأثیرات مواد شیمیایی و یا گیاهی پوست خام فاسدشدنی به کارایی فاسد نشدنی و با ارزش و قابل استفاده برای انسان بنام چرم تبدیل می شود. مراحل چرم سازی به طورکلی پوست خام پس از طی مراحل زیر به چرم تبدیل می شود. ۱- مرحله خیساندن و شستشو خیساندن پوست در حوضچه هایی که دارای پره جهت جابجایی پوست ها است و یا در بالابان (درام) انجام می شود . پوست های نمک سود شده را در این مکان ها قرار داده، آب سرد روی آن ها جریان می دهند. به این ترتیب نمک در آب حل شده، غلظت نمک در فضای بین الیاف پوست کم می شود .حذف نمک از بین الیاف پوست، فشار اسمزی آب را داخل الیاف بالابرده و پوست دوباره آب دار می شود. ضمن اینکه پوست آب را به خود می گیرد ، پروتئین های کروی نیز از الیاف کلاژن خارج می شوند. پروتئین های کروی جداشده شامل آلبومین خون و پروتئین های دیگر محلول در آب است که باکم شدن نمک با آب شسته شده و از پوست خارج می شود. بدیهی است ماندن این پروتئین ها میان … ادامه مطلب