تصفیه فاضلاب لبنی و صنایع وابسته آن

shamimsharifتصفیه فاضلاب صنعتی0 Comments

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی شمیم شریف

انواع فاضلاب های صنایع لبنی-فاضلاب لبنی فاضلاب حاصل از تمیز سازی فاضلاب لبنی-كه به طور عمده ناشی از تمیز كردن تجهیزاتی است كه در تماس با شیر یا محصولات شیر ، نشت شیر و محصولات آلی ، آب پنیر ، شوراب ها و تجهیزات تحت فشار ، عملیات تمیز سازی در CIP ، آب حاصل از عملكرد ناقص و حتی خطاهای عملیاتی است . این جریان فاضلاب ممكن است حاوی زائدات شیر ، پنیر ، كشك ، خامه ، آب های محصولات لبنی ناشی از جداکننده ها و كلاریفایر ها و تثبیت کننده ها باشد . فاضلاب بهداشتی این فاضلاب  معمولاً به صورت مستقیم ، به سیستم فاضلاب لوله کشی شده است . آب های حاصل از تمیز سازی کارخانه های لبنی ممكن است شامل عوامل استریله شده متنوع و اسیدهای متفاوت و دترجنت های قلیایی باشد . بنابراین PH فاضلاب می تواند به طور قابل توجهی وابسته به استراتژی تمیزكاری بكار گرفته شود . معمولی ترین مواد شیمیایی استفاده شده برای CIP سود سوزآور ، اسید نیتریك ، اسید فسفریك و سدیم هیپوكلراید هستند كه همه این ها اثرات قابل توجهی بر روی غلظت اكسیژن موردنیاز بیولوژیكی (BOD) و اكسیژن موردنیاز شیمیایی (COD) دارند.  به طورمعمول بیش از ۱۰ … ادامه مطلب