تصفیه فاضلاب چربی و روغن

shamimsharifتصفیه فاضلاب صنعتی0 Comments

پکیج تصفیه فاضلاب حاوی چربی و روغن

انواع روغن و چربی سامانه های روغن/آب تصفه فاضلاب چربی و روغن : روغن آزاد ( free oil): ذرات روغن با قطر بیش از ۴۰ میکرون که با جداکننده های ثقلی و عمل شناورسازی جدا می شوند. روغن پراکنده یا امولسیون (Emulsified):ذرات روغن با قطر بین ۵-۲۰ میکرون که با جداکننده های ثقلی نمی توان آن ها را جدا نمود. امولسیون های پایدار شیمیایی (Chemical Emulsions) : ذرات روغن با قطر کمتر از ۵ میکرون مانند دترجنت پروتئین ها و مایعات قلیایی روغن محلول :(Dissolved oil)  با حضور مواد آلی در فاز آبی ، میزان حلالیت روغن افزایش می یابد. مخصوصا ذراتی که بخش عمده آن ها هیدروکربن های آلیفاتیکی باشند. قطرات محلول روغن معمولاً کوچک تر از ۰/۵ میکرون هستند. ذرات معلق احاطه شده توسط روغن محلول (Dissolved oils) (Oil wet solids) : این ذرات یا جامداتی هستند که به وسیله روغن احاطه شده اند مثل ذرات رس، سیلیس و فلزات سنگین یا به ذرات و مایعات روغنی گفته می شود که به سطح جامدات فاضلاب چسبیده اند. استاندارد تخلیه چربی و روغن به محیط زیست در مواردی که پساب یا فاضلاب به علت بالا بودن غلظت چربی و روغن و مواد نفتی، استانداردهای تخلیه به محیط زیست و منابع آب پذیرنده را ندارد از … ادامه مطلب