تصفیه فاضلاب صنایع لبنی – قیمت خرید پکیج

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی شمیم شریف, تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی یکی از چالش‌های پیش روی محیط زیست است. گسترش صنایع لبنی در اکثر مناطق کشور و آلودگی‌های ناشی از فاضلاب لبنی باعث شده است تا به تصفیه فاضلاب این صنایع بیش از پیش توجه شود. فاضلاب لبنی به طور عمده ناشی از تمیز كردن تجهیزاتی است كه در تماس با شیر یا محصولات شیر، نشت شیر و محصولات آلی ، آب پنیر ، شوراب ها و تجهیزات تحت فشار ، عملیات تمیز سازی در CIP ، آب حاصل از عملكرد ناقص و حتی خطاهای عملیاتی است. این جریان فاضلاب ممكن است حاوی زائدات شیر، پنیر، كشك ، خامه ، آب های محصولات لبنی ناشی از جداکننده ها و كلاریفایر ها و تثبیت کننده ها باشد. در ادامه تلاش خواهیم کرد معرفی جامعی ارائه دهیم تا بتوانید با دیدی روشن نسبت به خرید فروش پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی اقدام کنید.

ارتباط تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با شرایط بهداشتی دستگاه‌ها

فاضلاب صنایع لبنی معمولاً به صورت مستقیم، به سیستم فاضلاب لوله کشی شده است. آب های حاصل از تمیز سازی کارخانه های لبنی ممكن است شامل عوامل استریله شده متنوع و اسیدهای متفاوت و دترجنت‌های قلیایی باشد. بنابراین PH فاضلاب می‌تواند به طور قابل توجهی وابسته به استراتژی تمیزكاری بكار گرفته شود. معمولی ترین مواد شیمیایی استفاده شده برای CIP سود سوزآور ، اسید نیتریك ، اسید فسفریك و سدیم هیپوكلراید هستند كه همه این‌ها اثرات قابل توجهی بر روی غلظت اكسیژن موردنیاز بیولوژیكی (BOD) و اكسیژن موردنیاز شیمیایی (COD) دارند. به طورمعمول بیش از 10 درصد كل غلظت BOD در پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، سهم فسفر حاصل از استفاده از اسید فسفریك و دیگر دترجنت های حاوی فسفر است. حجم بالای آب استفاده شده برای تمیز كردن و بهداشت (بیشتر از 30% كل آب تخلیه شده) و همچنین نگرانی های عمومی با توجه با تأثیر قابلیت تجزیه بیولوژیكی مواد شوینده و سموم خاص این فاضلاب‌ها موجب ضرورت تصفیه این فاضلاب‌ها و توجه به معیارهای محیط زیستی آن‌ها شده است.

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی شمیم شریف, تصفیه فاضلاب صنایع لبنی, تصفیه فاضلاب کارخانه شیر

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی حاصل از فرایندها:

در انتخاب پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی باید به فرایندهای بهکار رفته برای تولید و تمیزکاری دستگاه توجه شود. این موضوع بر قیمت خرید پکیج های تصفیه فاضلاب لبنی تأثیرگذار است. فاضلاب لبنی به طور معمول با یك روش متناوب تولید می‌شود، بنابراین جریان و خصوصیات حاصل از پساب می‌تواند بین کارخانه‌ها بسته به نوع محصولات، روش‌های تولید و عمل‌آوری متفاوت باشد. اطلاعات منتشرشده درباره تركیبات شیمیایی فاضلاب لبنی اندك است. شیر دارای BOD حدود 250 برابر بیش از فاضلاب شهری است. بنابراین می‌توان گفت كه پذیرش فاضلاب لبنی توسط فاضلاب شهری باعث یك اضافه بار آلی نسبتا بالا خواهد شد. با مقدار عظیمی از لاكتوز ، چربی ها و پروتئین ( بخصوص كازئین ) و همچنین سطح بالایی از نیتروژن و فسفر كه به طور اساسی وابسته به پروتئین شیر است.  مشخصات کلی فاضلاب های لبنی در ادامه آمده است :

COD و BOD آب پنیر به ترتیب بین 35000 – 68000 mg/l و 30000 – 60000 mg/l است . لاكتوز مسئول 90% از سهم  COD  و BOD  در این فاضلاب هاست. در مجموع می‌توان گفت که چربی‌ها یکی از عوامل اصلی آلودگی فاضلاب صنایع لبنی هستند که باید در پکیج های ارائه شده جهت تصفیه فاضلاب لبنی به آن توجه ویژه داشت.

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی شمیم شریف, تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

انواع روش های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

برای تصفیه پساب صنایع لبنی شیوه‌ها و راهکارها مختلفی وجود دارد که گاه به صورت ترکیبی از آن‌ها استفاده می‌شود. پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی نیز بر همین اساس متنوع است و قیمت خرید و فروش آن‌ها نیز مبتنی بر همین تنوع است. روش‌های رایج تصفیه فاضلاب لبنی عبارتند از:

 • جداسازی فیزیکی
 • كنترل PH
 • حذف چربی، روغن و گریس
 • جداسازی فیزیكی
 • تانک های (تله های) ثقلی

نقش جداسازی فیزیکی در تصفیه فاضلاب

هدف اصلی از جداسازی در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی حذف ذرات بزرگ یا ریز است. این ذرات باعث تخریب پمپ‌ها و گرفتگی تجهیزات پایین دست می‌شود. همچنین توصیه می‌شود كه جداسازی فیزیكی فاضلاب صنایع لبنی تا حد امکان به سرعت انجام گیرد. تا از افزایش غلظت COD به دلیل حل شدن جامدات جلوگیری شود.

نقش كنترل PH در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

یکی از موارد مهمی که در هنگام تصفیه فاضلاب لبنی به آن توجه می‌شود کنترل ph پساب است. تنوع زیادی در PH فاضلاب های حاصل از کارخانه های لبنی وجود دارد. این تنوع ممكن است به طور مستقیم با استراتژی های پاک سازی مختلف بكار گرفته شده مربوط می باشد. به طور کلی دترجنت‌های قلیایی استفاده شده برای صابون‌سازی (جهت حذف چربی و مواد پروتئینی) به طورمعمول PH حدود10 – 14 خواهد داشت. درحالی که  PH 1.5-6 می‌تواند با یك پاک کننده اسیدی استفاده شده برای حذف مواد معدنی ته نشین شده و یا ضدعفونی کننده هایی با پایه اسیدی به دست آید.

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی شمیم شریف, تصفیه فاضلاب صنایع لبنی, فاضلاب لبنی, فرایند تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

حذف چربی، روغن و گریس

در پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی حذف چربی یک فاکتور تعیین کننده است. وجود چربی‌ها ، روغن و گریس (FOG) در فاضلاب لبنی می‌تواند باعث به وجود آمدن مشكلات بسیاری در سامانه های تصفیه بیولوژیكی فاضلاب موجود در محل و تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهری شود. بنابراین ضروری است كه FOG ها قبل از تصفیه كاهش و یا به طور كامل حذف شوند . طبق گفته های IDF کارخانه های پردازش شیر مانند دستگاه های جداسازی شیر و همچنین کارخانه های سازنده كره ، پنیر ، کارخانه های جداسازی آب پنیر (مانند کارخانه كشك سازی) و دستگاه های بطری شیری مشكلات زیادی را با FOG تجربه کرده اند. فرآیندهای شیر بدون چربی به ندرت با این مشكلات مواجه می شوند .

تانک‌های (تله‌های) ثقلی

تانک ثقلی از سامانه های بسیار مؤثر و ایمن در اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی هستند. این تانک‌ها کارکرد ساده‌ای دارند. اما هزینه جاری‌شان زیاد است. در این سامانه‌ها جریان فاضلاب لبنی از یك سری سلول گذشته و توده چربی‌ها كه معمولاً در بالا شناور هستند با گیر افتادن درون سلول‌ها حذف می‌شوند. اشكالات زیادی در این سیستم وجود که برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از:

 • نیاز به نظارت و پاک سازی مرتب برای جلوگیری از ایجاد شدن FOG‌ها
 • كاهش بازدهی حذف در PH های بالاتر از 8

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی شمیم شریف, تصفیه فاضلاب صنایع لبنی, فاضلاب لبنی

سیستم شناورسازی با هوا و شناورسازی با هوای محلول

حذف مكانیكی FOG با شناورسازی هوای محلول (DAF) شامل هوادهی بخشی از فاضلاب بازیافت شده در فشار حدود 400 – 600 کیلو پاسکال در یك اتاقك فشار و سپس رها کردن آن در یك تانك شناورسازی حاوی پس آب های تصفیه نشده فرآیندهای لبنی است. در فرایند تصفیه فاضلاب صنایع لبنی هوای محلول تحت شرایط فشار نرمال اتمسفر در تانك شناورسازی به حباب‌های ریز هوا تبدیل می‌شوند. جامدات سنگین تشکیل شده ته نشین می‌شوند. درحالی که حباب‌های هوا به ذرات چربی و دیگر مواد معلق باقی مانده از پساب در حال عبور متصل می‌شوند. لجن‌های به دست آمده حذف شده و اگر در یك تانك روباز ذخیره شوند تولید بو خواهند كرد.

این‌ها مواد ناپایداری هستند كه ترجیحا باید بدون اختلاط با لجن‌های حاصل از دیگر فرآیندهای تصفیه بیولوژیكی و شیمیایی دفع گردند زیرا به سختی آب خود را از دست می دهند . زایدات FOG باید مطابق با روش‌های قبلی حذف و دفع شوند. سیستم DAF نیاز به تعمیر و نگهداری منظم و هزینه‌های اجرایی نسبتا بالایی دارد. شناورسازی با هوا مقرون به صرفه تر از سامانه‌های DAF است. حباب‌های هوا به طور مستقیم با استفاده از دستگاه‌های هوادهی به همراه یك پروانه به داخل تانك شناورسازی حاوی فاضلاب تصفیه نشده وارد می‌شود.

انواع مختلف سامانه‌های شناورسازی با هوا در بازار موجود است كه شامل سامانه‌های هیدرو فلوت (Hydrofloat)  روبوسپ (Robosep) شناورسازی خلایی، شناورسازی الکتریکی (Electrofloatation)و زدا (zeda) است. مشكل اصلی DAF نیز FOG‌های آزاد است كه می توانند حذف شوند . بنابراین به منظور افزایش راندمان فرآیند جداسازی ، مواد محلول و FOG امولیسیدنه محلول باید تحت شرایط یك تصفیه فیزیكی شیمیایی درزمانی كه آب آزاد حذف می شود و مولکول های زائد در حال انعقاد برای تشكیل توده های بزرگ تر برای حذف آسان تر قرار گیرند .

تصفیه بیولوژیكی فاضلاب صنایع لبنی

یکی از موارد پرکاربرد در پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی استفاده از انواع تصفیه بیولوژیکی است. تجزیه بیولوژیكی از گزینه‌های امیدواركننده برای حذف مواد آلی از فاضلاب لبنی است.. هرچند تشكیل لجن به خصوص در طول فرآیند تجزیه بیولوژیكی هوازی منجر به ایجاد مشكلات جدی و هزینه‌های دفع می‌شود . این مشكلات می‌توانند به وسیله قابلیت جذب تركیبات خاص آلی و همچنین فلزات سنگین سمی تشدید شود. اگرچه سامانه‌های بیولوژیكی دارای مزایایی مانند تحولات میكروبی مواد آلی پیچیده و امكان جذب فلزات سنگین توسط میکروب‌های مناسب است. فرآیندهای بیولوژیكی هنوز هم نسبتا ساده و دارای پتانسیل زیاد برای حذف تركیبات انتخابی هستند.

سامانه های بیولوژیكی هوازی

یکی از شیوه‌های بیولوژیک برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی روش‌های هوازی است. روش‌های تصفیه فاضلاب بیولوژیكی هوازی بسته به رشد میکروارگانیسم‌ها در یك محیط غنی از اكسیژن به اكسید كردن مواد آلی پرداخته و آن‌ها را به دی اکسید كربن، آب و مواد سلولی تبدیل می‌کند. در سامانه‌های هوازی باید شرایط زیر حاکم باشد:

 • حفظ دمای عملیات در حدود 35 تا 37 درجه سانتی گراد برای یک روند كارآمد
 • نگهداری PH در محدوده 7 جهت حفظ جمعیت متان‌زاها

نيتروژن آمونياكي در يك سيستم بی‌هوازی حذف نمی‌شود و با پساب هاضم تخلیه‌شده كه باعث افزايش اكسيژن خواهي آب دریافت‌کننده می‌شود. در این مرحله نياز به يك تصفيه مكمل براي رسيدن به استانداردهاي قابل‌پذیرش تخليه است .

سامانه های بیولوژیكی بی هوازی

دومین نوع سامانه‌های تصفیه بیولوژیکی، سیستم‌های بی هوازی است. از هر دو شیوه در پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی استفاده می‌شود. هاضم‌های بی هوازی (AD) فرایندهای بیولوژیكی هستند كه توسط دسته‌ای از میکروب‌های فعال در یك سیستم بدون حضور پذیرنده الكترون اكسیژن اجرا می‌شوند. بیش از 95 % از بارگذاری‌های آلی در یك جریان فاضلاب می‌توانند به بیوگاز (متان ، كربن دی اکسید ) تبدیل شود. باقیمانده آن‌ها نیز برای رشد سلول‌ها و حفظ و نگهداری آن‌ها بكار می‌رود. با این حال سامانه‌های تصفیه بیولوژیکی بی‌هوازی معایبی هم دارند که اهم آن‌ها عبارتند از:

 • هزینه سرمایه گذاری زیاد و بالا بودن قیمت خرید پکیج تصفیه فاضلاب لبنی
 • دوره شروع طولانی
 • كنترل دقیق شرایط عملیات
 • حساسیت زیاد نسبت به تغییر بارگذاری و شوک های آلی
 • وجود تركیبات سمی

روش انعقاد الکتروشیمیایی جهت تصفیه فاضلاب لبنی

کاربرد فن آوری‌های الکتروشیمیایی و ورش انعقاد اکتروشیمیایی در صنعت آب و فاضلاب بسیار متنوع است. این تکنیک در موقعیت‌ها و صنایع مختلف در حذف دامنه وسیعی از آلاینده‌ها به کار گرفته شده است. ازجمله موارد کاربرد این تکنیک در صنعت آب و فاضلاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تصفیه آب
 • شکستن امولسیون های چربی و نفت در آب
 • حذف مواد آلی طبیعی از آب
 • فلوئورزدایی
 • حذف ترکیبات سولفاته
 • تصفیه فاضلاب های شهری و رستوران
 • حذف فلزات سنگین
 • حذف آرسنیک
 • حذف ترکیبات فنلی
 • تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و تولید چیپس
 • تصفیه فاضلاب صنایع تولید مخمر و خمیرترش
 • تصفیه فاضلاب صنایع پرداخت فلزی
 • فاضلاب های رخشویخانه ها و صنایع نساجی
 • تصفیه فاضلاب‌های رادیواکتیو

روش‌های الکتروشیمیایی شامل: الکتروکواگولاسیون، الکتروفلوکولاسیون و الکتروفلوتاسیون است. روش الکتروشیمیایی الکتروکواگولاسیون عوامل ناپایدار کننده­ای که باعث خنثی سازی لازم جهت جداسازی آلاینده ­ها می شود را تأمین می ­نماید. الکتروفلوکولاسیون نیز تولیدکننده عواملی است که پل­ سازی ذرات یا انعقاد را به پیش می ­برند. الکتروفلوتاسیون روشی است که طی آن آلاینده­ هایی نظیر چربی­ و روغن با حباب­های گاز که در سطح الکترود تشکیل شده اند (H2,O2) موردحمله قرارگرفته و همراه با این حباب­ها به سطح محلول منتقل می شوند. بدین ترتیب حذف آلاینده ­ها از سیستم با انجام کفاب گیری قابل حصول خواهد بود.

نقش انعقاد و شناورسازی الکتریکی در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

انعقاد و شناورسازی الکتریکی با استفاده از آند قربانی شونده به طور گسترده ای برای حذف ذرات معلق، ترکیبات آلی، رنگ، یون های فلزی و آنیون های غیر آلی و انواع ترکیبات مختلف از آب و فاضلاب موردبررسی قرارگرفته است.

فرآیند شامل 3 مرحله است که عبارت اند از:

 • تشکیل کوآگولانت از طریق انحلال یون های فلزی از الکترود واکنش دهنده آند؛
 • ناپایدارسازی آلاینده ها، ذرات معلق و شکستن امولسیون ها؛
 • تجمع فازهای ناپایدار و تشکیل لخته.
 • مکانیسم کلی انعقاد و شناورسازی الکتریکی ترکیبی از عملکرد مکانیسم های مختلف به طور هم زمان است که به طور زنجیروار باعث تشدید عملکرد همدیگر می شوند. مکانیسم اصلی در فرآیند ممکن است از طریق فرآیندهای دینامیکی به عنوان واکنش های پیش رونده عمل کند و با توجه به نوع آلاینده و پارامترهای محیطی و عملیاتی تغییر نماید.

حباب های کوچک اکسیژن که به طور طبیعی در سطح آندهای آهنی یا آلومینیومی تولید می‌شود اکسیدکننده‌ای قوی است که می‌تواند مولکول‌های مواد آلی را اکسید نماید. و آن ها را به ذرات کوچک تر قابل تجزیه بیولوژیکی تبدیل نماید. حباب‌های هیدروژن تولیدشده در کاتد می‌تواند مولکول‌های آلی بسیار پایدار را اصلاح نماید. و مقاومت آن‌ها را در برابر اکسیداسیون کاهش دهد. همچنین گازهای هیدروژن و اکسیژن حاصل از واکنش های الکترولیز می‌تواند در تصفیه بهتر آلاینده ها تأثیر بسزایی داشته باشد. گاز هیدروژن تولیدشده به اختلاط و شناورسازی هرچه بهتر محلول کمک می کند. هنگامی که یک لخته شکل می گیرد، گازهای الکترولیتیک تولیدی با چسبیدن به لخته و تولید نیروی غوطه وری باعث شناورسازی و حذف آلاینده ها در سطح مایع می شود.

مزیت های انعقاد و شناورسازی الکتریکی بر سایر روش های تصفیه فاضلاب لبنی

یکی از فاکتورهای مهم برای انتخاب پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، استفاده از روش‌هایی است که بهینه باشند. همچنین قیمت خرید و فروش پکیج های تصفیه فاضلاب نیز باید مناسب باشد. روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی مزایایی نسبت به سایر روش‌ها دارد که اهم آن‌ها عبارتند از:

 • تولید پسابی با کمترین مواد جامد محلول (TDS) در مقایسه با روش های شیمیایی، علاوه بر این هزینه های لازم برای استفاده مجدد این چنین پساب هایی پایین است.
 • تجهیزات ساده و راهبری آسان و همچنین کمترین مشکلات بهره برداری در طول فرآیند در مقایسه با روش های شیمیایی و بیولوژیکی.
 • پساب حاصل از فرآیند انعقاد و شناورسازی الکتریکی شفاف، بی رنگ و بدون بو است.
 • لجن حاصل از فرآیند به آسانی ته نشین شده و آبگیری از آن به سهولت قابل انجام است، زیرا بخش عمده لجن از هیدروکسیدهای فلزی تشکیل شده است.
 • لخته های تشکیل شده در این فرآیند بزرگ تر از لخته های حاصل از فرآیند انعقاد شیمیایی است و میزان آب موجود در پیوندهای لخته کمتر، مقاومت به اسید بیشتر و پایدارتر است و درنتیجه می توان آن را به وسیله فیلتراسیون سریع تر جداسازی نمود .
 •  فضای موردنیاز جهت نصب تجهیزات و راه اندازی سیستم بسیار کم است.
 • عدم نیاز به خرید و مصرف مواد شیمیایی به صورت روزانه
 • عدم نیاز به اپراتور متخصص جهت راه اندازی
 • داشتن حداقل هزینه های جاری در امر تصفیه
 • رفع مشکل بو از پساب کارخانه با استفاده از روش انعقاد الکتریکی
 • نصب و راه اندازی سیستم در کمترین زمان ممکن

قیمت خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

قیمت خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی بسته به نوع پکیج و روش تصفیه متفاوت است. عوامی متعددی بر قیمت خرید پکیج تأثیرگذارند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به نوع صنایع لبنی، ابعاد کارخانه و حجم پساب تولید شده اشاره کرد. برای دریافت مشاوره و اطمینان بیشتر از پکیجی که می‌خواهید سفارش بدهید می‌توانید با کارشناسان ما در شرکت شمیم شریف تماس بگیرید.

راه‌های تماس جهت اطلاع از قیمت خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

برای آگاهی از قیمت خرید پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی، شرایط فوری این پکیج‌ها و یا سایر محصولات مانند ازن ژنراتور می‌توانید از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با مشاوران و کارشناسان ما در شرکت شمیم شریف تماس بگیرید:

 • نشانی: تهران، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های صنعتی ایران، خیابان ۵۱، شرکت شمیم شریف
 • ۰۲۱-۵۶۲۷۷۳۳۴
 • ۰۲۱-۵۶۲۷۷۰۱۱
 • ۰۲۱-۵۷۴۱۶۰۳۲-۳

پاسخ دهیدآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده است * نام شما

تهران، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های صنعتی ایران، خیابان ۵۱، شرکت شمیم شریف
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت توسعه فناوری شمیم شریف محفوظ است.