پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شمیم شریف

پیش از مطرح کردن نکاتی در مورد پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شمیم شریف لازم است نکاتی را در مورد فاضلاب بهداشتی به صورت خلاصه مطرح کنیم. فاضلاب بهداشتی عبارت است از فاضلاب تولیدشده در مناطق مسکونی، تجاری و مؤسسات و مکان­های عمومی به علت فعالیت­های روزمره انسان­ها. به طور کلی فاضلاب بهداشتی به دو نوع زیر تقسیم می شود:

 • آب‌سیاه: نشأت گرفته از سرویس های بهداشتی
 • آب خاکستری: نشأت گرفته از حمام‌ها و سینک ظرف‌شویی

آب خاکستری دبی بالاتری نسبت به آب سیاه دارد. مقادیر آلاینده‌هایی مثل BOD ، COD ، TSS، ازت و فسفر در آب سیاه بیشتر از آب خاکستری است.

مشخصات آب خاکستری

برای انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب بهداشتی لازم است ابتدا مقدار مواد تشکیل دهنده پساب‌های بهداشتی را شناخت. آب، بیش از 95 درصد این نوع فاضلاب بهداشتی (آب خاکستری) را به خود اختصاص داده است. مواد آلاينده موجود در فاضلاب به سه دسته تقسیم می ­شوند:

 • پروتئین 40 تا 60 درصد
 • کربوهیدرات 25 تا 50 درصد
 • چربی و روغن 10 درصد

آب خاکستری شامل مواد آلی قابل‌تجزیه بيولوژيکی، مواد معلق، مواد مغذی، پاتوژن­ ها، فلزات سنگين، دترجنت ­ها، مواد آلی مقاوم به تجزيه بيولوژيکی، جامدات محلول و محصولات دارویی ازجمله قرص ­ها است. لذا با توجه به وجود این آلاینده‌ها در فاضلاب، تخلیه مستقیم آن در محیط‌زیست منجر به ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی و صدمات جبران‌ناپذیر می‌شود و لذا نیاز دارد تا قبل از ورور به محیط زیست تصفیه شود. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از آب خاکستری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی مربوط می‌شود به شست و شوی دست‌ها، استحمام و شستشوی لباس‌ها و فضاها.

تصفیه فاضلاب بهداشتی، پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، فاضلاب بهداشتی، تصفیه پساب بهداشتی

درصد آلاینده‌های تشکیل‌دهنده‌ی فاضلاب بهداشتی

فاضلاب بهداشتی با توجه به مقدار آلاینده به سه دسته‌ی قوی، متوسط و ضعیف تقسیم می ­شود. نسبت COD:N:P در فاضلاب برای رشد و ادامه‌ی حیات میکروارگانیسم‌ها 100:5:1 است. کل ازت موجود در فاضلاب ­های شهری متوسط برحسب N، به‌طور متوسط برابر 40 میلی­گرم در لیتر است که از این مقدار حدود 25 میلی‌گرم در لیتر(حدود 60 درصد) ازت آلی و حدود 15 میلی‌گرم در لیتر آن ازت آمونیاکی(حدود 40 درصد) است. مقدار نیتریت و نیترات در فاضلاب بهداشتی خام صفر است. در فاضلاب خانگی تازه از کل BOD حدود 50 درصد آن به‌صورت معلق و حدود 50 درصد دیگر محلول است. به مرور زمان BOD معلق به شکل محلول درآمده و مقدار BOD  محلول بیشتر می‌شود.

پارامتر

ضعیف متوسط فاضلاب قوی غلظت مجاز در خروجی

COD (mg/l)

110 220 400

30

BOD (mg/l)

100 220 350

30

نیتروژن  (mg/l)

20 40 85

متغیر

فسفر (mg/l) 4 8 15

متغیر

در ادامه به توضیح مراحل تشکیل دهنده پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی پرداخته می­ شود:

مراحل تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی از چند مرحله‌ی تصفیه تشکیل شده است. هر یک از این مراحل برای حفظ بخشی از مواد آلوده‌کننده آب به کار می‌رود. این مراحل عبارتند از:

 • آشغالگیری
 • هضم بی‌هوازی
 • هضم هوازی
 • انوکسیک (جریان برگشتی)
 • ته نشینی
 • ضدعفونی
 • کنترل و حذف بو

مرحله اول تصفیه فاضلاب بهداشتی: آشغالگیری

در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش تصفیه بیولوژیک، اولین مرحله “آشغالگیری” است. علت استفاده از آشغالگیر این است که فاضلاب ­های بهداشتی علاوه بر دارا بودن مواد جامد معلق و محلول حاوي تعداد زيادي مواد جامد درشت از جمله قطعات پلاستیک، نخ، تکه پارچه و … می باشند. ورود اينگونه مواد به واحدهای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی اختلالات زيادي را در فرآیند تصفيه به وجود می‌آورد. وجود این مواد موجب آسیب دیدن دستگاه هاي مكانيكي پکیج تصفيه فاضلاب بهداشتی از جمله پمپ ها، لوله ها و … و ایجاد گرفتگی در کانال ها، سرریزها، لوله ها و مسیرهای ارتباطی بین واحدها و فرآیندها می گردد.

مرحله دوم تصفیه فاضلاب بهداشتی: هضم بی هوازی

این فرآیند جهت هضم BOD، COD و کاهش TSS پیش بینی شده است. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، علاوه بر تجزیه پذیری آلاینده های مقاوم بمنظور آرام کردن جریان ورودی، جمع آوری، ذخیره و همچنین متناسب سازی و یکنواخت کردن فاضلاب کارایی دارد. بخش بی هوازی جهت حذف مؤثر COD و افزایش راندمان پکیج بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود.

هضم بی هوازی توسط میکروارگانیزم ها, پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

هضم بی هوازی توسط میکروارگانیزم ها

مرحله سوم تصفیه پساب بهداشتی: هضم هوازی

دسته ای از میکروارگانیسم ­ها از مولکول اکسیژن به عنوان الکترون گیرنده استفاده می کنند. به این معنا که در حضور اکسیژن در محیط این میکروارگانیسم ­ها امکان فعالیت دارند و می توانند آلاینده ها را به مواد ساده تر تجزیه کنند. در صورت عدم حضور اکسیژن فعالیت آنها مختل می ­شود. لذا با دمیدن هوا به قسمت هوازی، اکسیژن مورد نیاز تامین می‌شود. در نهایت نیز فعالیت میکروارگانیسم ها منجر به کاهش  BOD و COD می شود.

هضم هوازی توسط میکروارگانیزم ها, تصفیه فاضلاب بهداشتی هوازی

هضم هوازی توسط میکروارگانیزم ها

مرحله چهارم: انوکسیک (جریان برگشتی)

محیط انوکسیک محیطی است که در آن اکسیژن به صورت مولکولی وجود ندارد. لذا در این محیط میکروارگانیسم ها از اکسیژن ترکیبی موجود در سایر مولکول ها استفاده می ­کنند. این مرحله به خصوص برای حذف نیترات و نیتریت استفاده شده است. غلظت نیترات در ناحیه انوکسیک به حداقل می رسد.

مرحله پنجم: ته نشینی

یکی از مراحل بسیار مهم در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی جداسازی از طریق ته نشینی است. جداسازي جامدات پارامتر خيلي مهم در فرآيند لجن فعال مي باشد. فرایند لجن فعال به منظور فراهم كردن پسابي با شفافيت مناسب و زلال سازی انجام مي شود و جامدات تغليظ شده به پکیج تصفيه فاضلاب بهداشتی به روش بیولوژیک برگشت داده مي شود.

مرحله ششم از تصفیه فاضلاب بهداشتی: ضدعفونی

ازن یکی از قوی ترین اکسید کننده ها و گندزداها است. استفاده از ازن برای کنترل آلاینده های بیولوژیکی و میکروبی و مشکلات مربوط به تجزیه و هضم ترکیبات گزنوبیوتیک و سخت تجزیه پذیر کارایی بالایی دارد. برای تولید ازن از دستگاه ازن ژنراتور استفاده می‌شود. تأثیر ازن زنی در حذف ویروس های مدفوعی و غیرفعال سازی تخم انگل ها، کیست ها (مانند؛ کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا) و تک یاخته ها (مانند؛ آنتاموبا هیستولیتیکا) بسیار بیشتر از روش کلرزنی (استفاده از دستگاه کلریناتور) می باشد. در محیط های آبی، ازن رادیکال های آزاد تولید می کند که میکروارگانیسم ها را غیرفعال می سازد.

مرحله هفتم: کنترل و حذف بو

شاخص ترین گاز مسئول ایجاد بو سولفید هیدروژن (H2S) است. این گاز برای انسان کاملاً سمی بوده و در غلظت های بالاتر از ppm 500 نیز کشنده است. علاوه بر آن کارکنان و اپراتورهای تصفیه خانه های فاضلاب همواره در معرض تهدید عوامل مخاطره آمیز محیط کار از قبیل عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قرار دارند. از این رو ضرورت کنترل آلاینده های گازی، بخارات و آئروسول های بیولوژیکی بعنوان یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت پرسنل، کارکنان و اپراتورهای تصفیه خانه های فاضلاب امروزه از الزامات تأسیسات تصفیه­ خانه ­ها و پکیج های تصفیه فاضلاب بشمار می آید.

در شکل زیر نمای کلی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شمیم شریف مشاهده می شود. این پکیج قابلیت دفن در زیر زمین را دارد. لذا فضایی را در سطح زمین اشغال نمی کند

پکیج تصفیه فاضلاب بیولوژیک شرکت توسعه فناوری شمیم شریف

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش بیولوژیک شرکت توسعه فناوری شمیم شریف

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شمیم شریف

باید اشاره کرد که پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی ساخت شرکت شمیم شریف شامل همه مراحل فوق است. این پکیج به دست مهندسان جوان این شرکت تولید شده و از کارایی بالایی برخوردار است. پکیج‌های طراحی شده توسط مهندسان شرکت شمیم، مطابق با روش‌های روز دنیاست و تلاش شده است تا خدمات و محصولات با کیفیت خوبی در اختیار مشتریان قرار گیرد. در هر یک از پکیج‌ها عواملی مثل حجم پساب، غلظت و مشخصات آلاینده‌ها بر روی نحوه‌ی طراحی پکیج و همچنین قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شمیم شریف تأثیرگذارند. بر اساس نوع آلاینده‌ها و نوع پساب ممکن است جنس تجهیزات، ابعاد آن‌ها و همچنین فرایندهای پیش‌بینی شده برای تصفیه فاضلاب تغییر کند. لذا توصیه می‌شود پیش از اقدام برای تهیه پکیج یا حتی استعلام قیمت، با واحد پشتیبانی فنی ما مشورت کنید. برای اطلاع از آخرین قیمت‌ها از طرق زیر اقدام کنید.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بسته به نوع و میزان آلاینده‌ها متغیر است. این پکیج از جنس مواد پلیمری است و دوام و کارایی بسیار مناسبی دارد. از این پکیج برای تصفیه پساب بهداشتی درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر کاربری‌های مشابه استفاده می‌شود. با توجهبه نوسانات بازار ارز و ثابت نبودن قیمت تهیه مواد اولیه، قیمت این پکیج‌ها نیز به سرعت در حال تغییر است. لذا مشتریان عزیز دقت داشته باشند که پیش از خرید حتما استعلام قیمت کنند. همچنین اگر قبلاً استعلام قیمت کرده‌اید و مدت زیادی از استعلام می‌گذرد، حتماً مجدداً قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی را قیمت بگیرید. چون قیمت‌ها برای بازه زمانی کوتاهی اعتبار دارند.

راه‌های تماس برای استعلام قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

برای استعلام قیمت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر اقدام کنید:

 • نشانی: تهران، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های صنعتی ایران، خیابان ۵۱، شرکت شمیم شریف
 • ۰۲۱-۵۶۲۷۷۳۳۴
 • ۰۲۱-۵۶۲۷۷۰۱۱
 • ۰۲۱-۵۷۴۱۶۰۳۲-۳

2 نظر

 • mohammad
  23 مرداد 1397

  با سلام آیا می شود فاضلاب را از جای دیگری به این پکیج با تانکر منتقل کرد و بعداز تصفیه از آن استفاده نمود؟

  • hkarimi
   1 شهریور 1397

   در صورتی که فاضلاب با استفاده از این پکیج قابل تصفیه باشد ، پکیج ما قابل حمل بوده و امکان ارسال به هر محلی وجود دارد. در صورت تمایل نمونه فاضلاب را برای ما ارسال کنید تا تست های لازم صورت گیرد.
   در صورت نیاز به شماره تماس
   0218883828 تماس حاصل فرمایید.

پاسخ دهیدآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده است * نام شما

تهران، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های صنعتی ایران، خیابان ۵۱، شرکت شمیم شریف
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت توسعه فناوری شمیم شریف محفوظ است.